Печать |  Закрыть окно

Єдність загальнолюдського та спецефічного в культурі. Рекомендуем

Традиція – основна форма спадкоєності поколінь, включення в моральну практику. Культурні стереотипи (традиції, звичаї, обряди) є втіленням спецефічного – етнічна культура формувалась тривалий час. Найдовше формувалась первісна культура. В етнічній культурі накладено специфіку на форми поведінки, менталітет народу. Важливо для національної культури зберегти свою мову та традиції. Якщо етнос цього не зробить, він зникне. Складається система відношень національної культури та загальнолюдської – запозичує і наділяє інші культури спецефічними рисами. лАкультурація – процес і резульатат взаємодії з іншими культурами – дві сторони культурного буття народу. Успішність є тоді коли народ включений у велику кількість спілкувань з іншими культурами і при цьому є інтерес до збереження власної самобутності. Єдність є умовою успішного розвитку кожного народу.

Печать |  Закрыть окно