Печать |  Закрыть окно

Національна доктрина розвитку освіти Рекомендуем

Національна доктрина розвитку освіти (указ Президента від 17.04.2002)

I. Загальні положення

Освіта - основа розвитку особистотсті, суспільства, нації, держави, що відтворює інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства.

Освіта є стратегичним ресуросом поліпшення добробуту людей, зміцнення авторитету держави на міжнародній арені.

На основі Конституції створено відповідну правову базу, здійснено реформування галузі згідно з Державною національною програмою "Освіта"

В умовах глобалізації галузь освіти потребує модернізації.

Актуальніми завданнями є забезпечення доступності здобуття якісної освіти. Критичним залишається стан фінансування освіти.

Національна доктрина розвитку освіти визначає систиму концептуальних ідей і напрямки розвитку освіти у першій половині 19 ст.

Печать |  Закрыть окно