Печать |  Закрыть окно

Як вирішуються суперечки між тим, хто вважає педагогікою науковою, й тими, хто вважає її мистецтвом? Аргументуйте свою позицію Рекомендуем

Як вирішуються суперечки між тим, хто вважає педагогікою науковою, й тими, хто вважає її мистецтвом? Аргументуйте свою позицію.

З семантичного погляду необхідно розрізняти педагогіку як теоретичну науку про виховання і практичну виховну діяльність як „мистецтво". Тому терміном „педагогіка" можна позначити дві сфери людської діяльності, спрямовані на виховання людини: 1) педагогічну науку; 2) педагогічну практику. Педагогічна теорія пізнає закони виховання людей, а педагогічна практика наповнює абстрактні істини науковим змістом і перетворюється у мистецтво [3].

На співвідношення теоретичних знань і педагогічного мистецтва у вихованні вказував П.П. Блонський. Він зазначав, що для практичної виховної діяльності однаково потрібні уміння, талант і теоретичні знання. Уміння виробляються особистим досвідом, талант удосконалюється у процесі виховної практики, теоретичні знання формуються у результаті глибокого осягнення суті розвитку та виховання людини і передаються у вигляді ідей.

Таким чином, педагогіка: 1) наука, яка має свої закони і закономірності; 2) практика, яка вказує практичне застосування теоретичних положень;
3) мистецтво, яке вимагає творчого натхнення педагога; 4) навчальний предмет.

Печать |  Закрыть окно