Печать |  Закрыть окно

Що таке навчальна програма вузу як державний документ Рекомендуем

Що таке навчальна програма вузу як державний документ.

Навчална програми – документ, який визначає місце і значення навальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки, її зміст, послідовність і організаційні форми вивчення навчальної дисципліни, вимоги до знань і вмінь студентів.

Компонентами навчальної програми є пояснювальна записка, тематичний виклад змісту навчальної дисципліни і список літератури. Навчальні програми нормативних дисциплін належать до документів державного стандарту освіти. Навчальні програми вибіркових дисциплін розробляються і затверджуються вищим закладом освіти.

Печать |  Закрыть окно