Печать |  Закрыть окно

Яку роль відіграють лідери академічної групи, відділення курсу, факультету у формуванні розвитку студентського гуртку? Які недоліки розвитку вашого колективу Ви бачите? Що потрібно для їх усунення? Рекомендуем

Яку роль відіграють лідери академічної групи, відділення курсу, факультету у формуванні розвитку студентського гуртку? Які недоліки розвитку вашого колективу Ви бачите? Що потрібно для їх усунення?

Ролі формальних лідерів виконують об-рані чи призначені старости, профорги та інші посадові особи групи, на яких покладено виконання обов'язків, встановлених у даному вищому навчальному закладі. Сьогодні, на жаль, немає єдності у визначенні рольо-вих функцій формальних лідерів студентських груп. В такій ролі виступають студенти, що користуються в групі особливим авторитетом. Від них значною мірою залежить психологічний клімат у групі, самопочуття її членів, а також визнані в ній моральні норми. В ака-демічній групі з високим рівнем розвитку підвищують-ся вимоги до кожного її члена і особливо до лідерів.

Печать |  Закрыть окно