Печать |  Закрыть окно

Що таке навчальний план вузу. Розкрийте його структуру Рекомендуем

Що таке навчальний план вузу. Розкрийте його структуру.

Навчальний план – документ, складений вищим навальним закладом освіти на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки, який визначає перелік і обсяг нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми і засоби здійснення поточного й підсумкового контролю.

Печать |  Закрыть окно