Автор

 

Касьяненко Анна
+380980028191
+380443843405
anna@amoretravel.com.ua

www.megastock.ru

Регистрация

Займеник

Займеник - це самостійна частина мови, яка не називає предмети, їхні ознаки і кількість, а лише вказує на них. Наприклад: "Поезія - це, як правило, нуртування душі, кипіння пристрастей, гра почуттів..."

Розряди займеників

Особові ( я , ти, ми, ви) займеники не замінюють іменників, а називають осіб. Займеник першої особи однини я означає того, хто говорить

Займеник ти означає адресата, до якого звертається адресат

Особов - вказівні займеники означають осіб, які виходять за межі  розмовної ситуації, або предмети чи поняття згадані в розмові

Зворотній займеник себе, вказуючи на особу чи предмет, не має форми називного відминка, а також категорії роду чи сисла.

Присвійні займеники (мій, твій, ваш, наш, свій, її , його, їх)

Вказівні займеники (той. отой, цей, оцей, такий, отакий)

Означальні займеники (весь, увесь, усякий, кожний, жодний, інший, сам)

Питальні займеники (хто, що, який, чий, котрий, скільки) Вони містять питання про особу, предмет, ознаку, належність і кількість предметів.

Відносні займеники. Якщо перелічені питальні займеники  приєднують підрядне речення до головного, тобто виступають як сполучні слова і є співвідносними словами до іменика чи займеника головного реченя, тоді вони стають відносними займениками (який, яка. котрі, котрим, котрого, чий, хто, що, скільки)

Заперечні займеники (ніхто, ніщо, ніякий, нічий) Вказують на повну відсутність предмета або знаки

Неозначені (дехто, дещо, хтось, щость, хто-небудь, який-небудь, будь-хто, казна-що). Вживаються для вказівки на невідомі, неозначені премети, їхні ознаки, якості.

Оценить!
0 голос
Избранное:
0

Listings details

Рекламные ссылки

Аморе Тревел (Отпуск)

Аморе Тревел Тур Правда

 

 

ONLINE

тел. : (044) 384 34 05

моб.: (098) 002 81 91

e-mail.: w.ukrtrading@yandex.ru

График работы:

Пн.-Сб. с 8:00 до 19:00