Автор

 

Касьяненко Анна
+380980028191
+380443843405
anna@amoretravel.com.ua

www.megastock.ru

Регистрация

Сучасна українська моваRSS

Добавить ваш материал здесь

Числівник - це повнозначна змінна частина мови, що позначає абстрактне число, кількість однорідних предметів, кількість частин від цілого або місце однорідних предметів при лічбі. Числівники відповидають на питання: - скільки? - котра? - котрий? - ко ...
Подробней...

Синоніми - це слова, що відрізняються одне від одного звуковим складом, але означають назву того самого поняття з різними значевими відтінками чи еомоційним забарвленням (наприклад дорого - путь - траса) За своїм спільним значенням синоніми обєднуються у ...
Подробней...

Прикметник - це самостійна частина мови, що передає непроцесуальну ознаку предмета, виражаючи її в граматичних категоріях роду, числа та відмінка. У реченні виконує функцію означення чи іменної частини складенного присудка Ознака предмета - це певні узаг ...
Подробней...

Пароніми - це слова подібні між собою за звуковим складом, але різні за значенням. Пароніми можуть різниця між собою як одною фонемою так і кількома (адрес - адреса) Пароніми можуть утворювати синонімічні ряди (важко - тяжко, берегти - стерегти і антонім ...
Подробней...

Омоніми - однакові за звуковим складом, але самостійні, не повязані між собою значення Джерела виникнення омонімів: - внаслідок збігу звукового складу слів різних за значенням і походженням - утворення з тих самих морфем, але вживаних завжди з різними ...
Подробней...

Неологізми - нові слова, потреба  в яких зумаолюється соціальніми і політичними змінами в суспільстві, розвитком науки або техніки, духовній культури, тощо Статус неологізмів зберігається до тих пір, поки вони не стають загальновживаними, властивими усно ...
Подробней...

Лексичне значення - це певне відображення предмета, явища або відношення, тобто позамовної діяльності у свідомості людини
Подробней...

Всі слова вживані у мові становлять її словниковий склад ябо лексику. Словниковий склад мови вивчає спеціальна мовознавча дисципліна - лексикологія. Основною одиницею лексикології є слово. І ієрархічній системі мовних одиниць слово належить до вищого післ ...
Подробней...

Літературна мова- це відшліфована форма національної мови, якій властиві такі риси: - унормованість - уніфікованість - кодифікованість - поліфункціональність - наявність розвиненої системи стилів
Подробней...

Займеник - це самостійна частина мови, яка не називає предмети, їхні ознаки і кількість, а лише вказує на них. Наприклад: "Поезія - це, як правило, нуртування душі, кипіння пристрастей, гра почуттів..." Розряди займеників Особові ( я , ти, ми, ви) займе ...
Подробней...

Жаргонізми - слова, вживані у мовленні групи людей, обєднаних спільністю інтересів, занять, професійною  діяльністю, соціиальнім станом. Так, звичайними для спілкування у студентському середовищі є такі слова, як хвіст - акадмічна забогованість, плавати - ...
Подробней...

Архаїзми - це слова, які у процесі розвитка мови змінюються іншими. Ахаїзми співвідносяться у словниковому складі української мови як синоніми. Архаїзми поділяються на чотири групи: - лексичні - застарілі слова, витісненні з уживання іншими лексичними о ...
Подробней...

Аргонізми - лексика, що характризує мовлення людей, які свідомо прагнуть зробити свою мову "таємною", "незрозумілою" для інших. З відповідною метою вжиаються спеціально створені або деформовані слова, які мають відповідники в загальновживаній лексиці Жар ...
Подробней...

Антоніми - це слова з протилежним значенням. Антонімічні ряди обєднують слова які означають протилежні поняття, але обовязково співвідносні між собою. Вони повинні відноситись до одного видового поняття. В антонімічні звязки вступають дієслова, іменики, п ...
Подробней...

Історизми - це слова, вживані для позначення предметів, явищ і понять, які вийшли з ужитку, припинили своє існування у звязку з соціально-побутовими і суспільно-політичними змінами. Значну групу лексичних історизмів становлять слова, що позначають предмет ...
Подробней...

Іменик - це повнозначна частина мови, яка позначає предмет і виражає це узагальнене значення за допомогою граматичних категорій роду, числа і відмінка. Іменик виступає в українській мові найвижливішою формою вираження номінації, обєднуючи у своєму складі ...
Подробней...

Рекламные ссылки

Аморе Тревел (Отпуск)

Аморе Тревел Тур Правда

 

 

ONLINE

тел. : (044) 384 34 05

моб.: (098) 002 81 91

e-mail.: w.ukrtrading@yandex.ru

График работы:

Пн.-Сб. с 8:00 до 19:00