Автор

 

Касьяненко Анна
+380980028191
+380443843405
anna@amoretravel.com.ua

www.megastock.ru

Регистрация

Конспект уроку Риторика як наука мистецтво | Розвиток, історія, основні закони, основи Риторики

Функціональний стиль - різновид книжної мови, властивий певній сфері діяльності, який визначається своєрідністю у виконанні мовних засобів. - літературна мова - територіальний діалект - просторіччя - жаргони
Подробней...

Голос, дикція, дихання, інтонація. Техніка мовлення - комплекс навичок мовного дихання, дикції, інтонації, (мелодичного мовлення оратора). Існує вербальний і невербальний вплив на аудиторію. Складові голосового апарату: Дихальні органи - легені, брон ...
Подробней...

Дикция  - это четкость и ясность произнесения фраз, слов и отдельных звуков. Сила голоса должна быть соразмерна величине аудитории, в которой произносится речь, при этом должны учитываться те задачи, которые своим ораторским мастерством стремится достичь ...
Подробней...

Лисий (445-380гг.д.н.е). Отец владел мастерской, в которой изготовлял щиты. Лисий вместе с братом учился в южно италийском городе Фурин, где слушал курс риторики у известных софистов. В 412 г. Лисий возвратился в Афины (там шла Пелопоннесская война, неуда ...
Подробней...

урочисті - лік, вкушати нейтральні - обличчя, їсти фамільярні - рожа, уплітати вульгарні - морда, жерти
Подробней...

Батьківщино красномовства вважається Стародавня Греція, хоча ораторське мистецтво знали в Єгипті, Асирії, Вавілонії, Індії. Але саме в античній Греції воно стрімко розвивається і вперше з'являється систематичні праці по його теорії. Початок культивування ...
Подробней...

Роди: розважальна промова інформаційна промова надихальна промова переконуюча промова агітаційна промова Види: промова академічна промова урочиста промова соцально-політична промова судова промова церковна-богословська промова соціально- ...
Подробней...

Гай Гракх - той, хто повернувся обличчям до аудиторії. Після смерті брата проголошує промову, яку, за словами Цицерона, без сліз не можуть слухати навіть вороги. Цицерон - права рука Цезаря. Якщо виступаєте одразу ж після опонента, то не потрібно одразу ...
Подробней...

Платон (427-347р.д.н.е.) Теоретичні розробки Платона були суттєвим кроком вперед. Це найбільш системна теорія ораторського мистецтва, яка дуже влинула на ораторів-практиків і теоретиків того часу. Великий вплив був здійснений і на Цицерона, який неоднор ...
Подробней...

Аристотель (384-322р.д.н.е.) Аристотель розвив вчення Плантона. Аристотель критикував платонівську теорію ідей. По Аритостелю існує матерія, тобто або пасивна можливість становлення, форма, початок руху, мета. Відбувається постійний перехід від "матерії ...
Подробней...

Слово "полілог" (гр. походження; poly - багато; logos - слово) - це розмова, в якій бере участь багато людей: злив реплік, окликів, зауважень Термін "полілог" визначає різновид мовлення, який передбачає одночасну учать в процесі спілкування великої кільк ...
Подробней...

Жест имеет ценное значение, как физическое выражение творческих умений оратора, дающее нам некоторое удовлетворение. Восприимчивость к жестикуляции руками глубоко заложена в сознании слушателя. усиливает эмоциональное звучание помогает вносить в излож ...
Подробней...

Тавтологія - поняття визначається через саме себе, тобто двічі. Коротко і лаконічна. Наприклад: мокра вода, жирне мило Визначення невідомого через невідоме Полісемія Порівняння замість визначення Неправильне припущення Учетверіння терміну
Подробней...

Поняття "мова", "мовлення" Мова - знакова, поліфункціональна система, один з засобів якісного спілкування. Мовлення - усний процес використання мови, притаманний кожній особистості. Поняття "усна" і "письмова" мова При усних виступах важливо адаптувати ...
Подробней...

Деятельность человека, профессия которого связана с постоянным произнесением речей, чтением лекций и докладов, просто немыслима без основательных правил ораторского искусства, к числу таких людей можно отнести политиков, педагогов, прокуроров, адвокатов и ...
Подробней...

В основі монологічних форм усного виступу різновид розмови, розрахований на отриманні інформації від однієї особи, а зворотній зв'язок встановлюється з аудиторією за допомогою запитань, реакції, міміки. Монологічні форми: розповідь, лекція, доповідь, про ...
Подробней...

Типи запитань: Уточнювальні  і доповнювальні Коректні і некоректні. Некоректні - питання, в основі якої є невірні або невизначені судження Доброзичливості і недоброзичливості (ворожі, провокаційні, гострі). Види відповідей: Вірні і невірні Ві ...
Подробней...

В общении оратора с аудиторией играет роль не только голос, но и весь его внешний облик. Хорошее общее впечатление от внешности оратора, его манер, позы и жестов крайне необходимы для успеха речей. Но здесь есть и отрицательная черта. Внешние данные могут ...
Подробней...

Рекламные ссылки

Аморе Тревел (Отпуск)

Аморе Тревел Тур Правда

 

 

ONLINE

тел. : (044) 384 34 05

моб.: (098) 002 81 91

e-mail.: w.ukrtrading@yandex.ru

График работы:

Пн.-Сб. с 8:00 до 19:00