Автор

 

Касьяненко Анна
+380980028191
+380443843405
anna@amoretravel.com.ua

www.megastock.ru

Регистрация

Українське сучасне мовознавство як наука | Вступ до мовознавства | Історія, розвиток, проблеми, завдання мовознавства

Ознаки фонем: Фонема потенційно пов'язана із значенням Фонемі властива автономність Фонема - мінімальна лінійно неподільна одиниця Фонема - втілення діалектичної єдності конкретного і абстрактного Фонема має диференційні і не диференційні ознаки. Д ...
Подробней...

Облігаційні (обов'язкові функції) комунікативна (спілкувальна) мислеоформлювальна гносеологічна (пізнавальна) акумулятивна (накопичувальна) експресивна (виражальна) імпресивна (вплив) естетична культуроносна номінативна (називальна) інформацій ...
Подробней...

Фонологія - розділ мовознавства, що вивчає звуки з погляду їх функціонування у мові. Завдання фонології: З'ясувати фонематичні засоби передачі думки у мові Становили систему основних значущих одиниць (фонем) і дати їм класифікацію Дослідити якими оз ...
Подробней...

Фонетика - звукова будова мови, галузь мовознавства, в якій вивчається звуковий тип мови. Основні елементи фонетики: звук наголос склад інтонація фонема Завдання фонетики: Охарактеризувати артикуляційно-перцептивну та акустичну природу мовни ...
Подробней...

Склад розглядається в різних аспектах: фонетичному, фонологічному, історичному. Існує кілька теорій складу: Експіраторна - склад визначається як відрізок мовлення, який утворюється одним поштовхом видихуваного повітря. Теорія м'язового напруження (Ще ...
Подробней...

Мовознавство об'єднує низку окремих дисциплін. Поділяється мовознавство на загальне і конкретне. Загальне мовознавство досліджує теоретичні проблеми мови взагалі, її риси, особливості, закономірності. Досліджує мовні універсалії. Конкретне мовознавство ви ...
Подробней...

Предмет мовознавство - це предмет, який змінюється. Предметом мовознавства є мова. Але протягом розвитку він мав свої варіанти. Коло проблем: Що таке мова? Як вона виникла? Як і чому вона розвивалася? З чого складається мова? Як класифікується мова ...
Подробней...

Мовознавство, або лінгвістика - це наука про мову, її сутність та функції, внутрішню структуру, про закономірності її існування та історичного розвитку, про класифікацію її конкретних мов. В Європі засновником мовознавства став давньогрецький філософ Пла ...
Подробней...

Те що ми звикли називати мовою насправді включає до свого складу дві різні речі: мову і мислення. Видатні мовознавці 19 століття: Фортунатов, І. Боуен де Куртене, О. Потебня розрізняли в своїх дослідженнях мову і мислення. Спеціально це розрізнення було с ...
Подробней...

Проблема взаємозв'язку мови і мислення належать до найскладніших і дуже актуальних питань не тільки загального мовознавства, а й логіки, психології, філософії. У науці давалися і даються різні часом взаємозаперечуванні відповіді на питання про співвідноше ...
Подробней...

Термін метод (гр. method - спосіб пізнання) використовується у значенні спосіб пізнання, дослідження, або практичне виконання чого-небудь або спосіб прийому дії. Мова вивчається в синхронії і діахронії. Синхронія - горизонтальний зріз мови, умовне виділ ...
Подробней...

Апікальні звуки - творяться із стисненням по боках і підняттям кінчика язика, а спинка язика горизонтально спрямована та трохи опущена у задній частині. Це міжзубні звуки, частина зубних звуків (л). Дорсальні звуки характеризуються за округленою випуклою ...
Подробней...

Звукові зміни поділяються на фонетичні і не фонетичні. Фонетичні пов'язані з діями властивими певній мові фонетичних норм. Не фонетичні зміни звуків не залежать від фонетичних причин. Фонетичні зміни поділяються на зумовлені і не зумовлені. Зумовлені від ...
Подробней...

Звук і фонема різняться такими ознаками: звук - це звукове утворення, а фонема тільки його частина фонема є мовним знаком, а звук мовленнєвим звук величина конкретна, а фонема абстрактна фонема - величина соціальна, а звук індивідуальна звук - це в ...
Подробней...

Видихальне повітря - матеріал для створення звуків. Мовний апарат: - дихальний апарат (дихальні органи) - легені, трахея, бронхи - гортань - надгортанні порожнини (порожнина глотки, носова порожнина і ротова порожнина) Всі три порожнини є регонаторам ...
Подробней...

Рекламные ссылки

Аморе Тревел (Отпуск)

Аморе Тревел Тур Правда

 

 

ONLINE

тел. : (044) 384 34 05

моб.: (098) 002 81 91

e-mail.: w.ukrtrading@yandex.ru

График работы:

Пн.-Сб. с 8:00 до 19:00