Автор

 

Касьяненко Анна
+380980028191
+380443843405
anna@amoretravel.com.ua

www.megastock.ru

Регистрация

Макроекономіка Конспект Лекцій Шпори

Фрідманівська функція попиту на гроші Як зазначалося вище, в обґрунтуванні функції попиту на гроші Кейнс використав припущення, що всі активи складаються лише з високоліквідних грошей та облігацій. За таких умов сукуп­не багатство в економіці дорівнює ...
Подробней...

Сукупний попит як функція від ціни На сукупний попит впливає багато чинників. Але за базову екзогенну змінну функції сукупного попиту приймається лише ціна. Це пояснюється тим, що сукупний попит є категорією ринку, на якому ціна відіграє головну регулю ...
Подробней...

Сукупний попит Сукупний попит (AD) — це сукупність вітчизняних товарів і послуг, які мають бажання купити резиденти і нерезиденти з метою задоволення своїх платоспроможних потреб. Суб’єктами сукупного попиту є домогосподарства, підприємства, уряд та ін ...
Подробней...

  Сукупна пропозиція (AS) — це сукупність товарів і послуг, які виробляють національні підприємства для продажу на ринку з метою отримання прибутку. Отже, суб’єктами сукупної пропозиції є підприємства, які виробляють товари і послуги, а мотиваційним чинн ...
Подробней...

Процентна ставка Процентна ставка — це вартість послуги, пов’язаної з грошовим запозиченням, яка встановлюється в процентах до суми запозичених грошей. Рівень процентної ставки визначається в розрахунку на річний термін використання грошей, наприклад 1 ...
Подробней...

  Предмет макроекономіки При першому наближенні предметом макроекономіки є поведінка економіки в цілому. Оскільки поведінка людей проявляється через причини та наслідки, то під поведінкою економіки ми повинні розуміти причинно-наслідковий механізм її фу ...
Подробней...

  Зрозуміти роль макроекономіки в суспільстві означає з’ясувати її практичні функцію. В її основі лежить фундаментальна суперечність суспільства: суперечність між матеріальними потребами людей і економічними ресурсами, які слугують засобами для задоволен ...
Подробней...

  1.1. Показники результатів економічної діяльності країни. Система національних рахунків передбачає застосування великої кількості макроекономічних показників. Серед них основними є такі, які подають інформацію про результати економічної діяльності кра ...
Подробней...

  Система національних рахунків передбачає застосування великої кількості макроекономічних показників. Серед них основними є такі, які подають інформацію про результати економічної діяльності країни і які використовуються для здійснення макроекономічного ...
Подробней...

  Повна зайнятість і природне безробіття Ознакою існування повної зайнятості є рівновага на ринку праці, тобто тотожність попиту на робочу силу її пропозиції. За таких умов кількість тих, хто шукає роботу, дорівнює кількості вільних робочих місць. Але р ...
Подробней...

    Об’єкт макроекономіки випливає із її практичної функції. Якщо практичною функцією макроекономіки є забезпечення суспільства сумою знань про шляхи підвищення ефективності економіки, то її об’єктом мають бути не окремі економічні об’єкти, а економіка ...
Подробней...

Модель AD—AS як базова модель економічної рівноваги Внутрішньою властивістю ринкової економіки є її постійне тяжіння до рівноваги. В узагальненому вигляді рівновага в економіці є рівновагою між сукупним попитом і сукупною пропозицією, тобто AD = AS. То ...
Подробней...

Суттєвий вклад у розвиток теорії попиту на гроші вніс Кейнс. Сукупність його теоретичних положень щодо попиту на гроші назвали теорією переваги ліквідності. Цей термін підкреслює той факт, що, на думку Кейнса, серед всіх якостей грошей люди віддають пер ...
Подробней...

Суттєвий вклад у розвиток теорії попиту на гроші вніс Кейнс. Сукупність його теоретичних положень щодо попиту на гроші назвали теорією переваги ліквідності. Цей термін підкреслює той факт, що, на думку Кейнса, серед всіх якостей грошей люди віддають пер ...
Подробней...

Основними категоріями, які характеризують ринок праці, є зайнятість і безробіття. Саме тому вивчення ринку праці почнемо з визначення цих категорій, але передусім розглянемо складові елементи населення країни, яке слугує джерелом основного фактора вироб ...
Подробней...

  Втрати від безробіття Визначаючи втрати від безробіття, слід виокремити природне і циклічне безробіття. Втрати від безробіття не пов’язані з природним безробіттям. Воно, як відомо, є необхідною передумовою для нормального функціонування економіки. Том ...
Подробней...

Як зазначалося, одним із напрямів підвищення ефективності економіки є забезпечення повної зайнятості. Зміст і кількісна визначеність категорії «повна зайнятість» залежать від причин, що викликають безробіття і зумовлюють його структуру. Тому, перш ніж д ...
Подробней...

Рекламные ссылки

Аморе Тревел (Отпуск)

Аморе Тревел Тур Правда

 

 

ONLINE

тел. : (044) 384 34 05

моб.: (098) 002 81 91

e-mail.: w.ukrtrading@yandex.ru

График работы:

Пн.-Сб. с 8:00 до 19:00