Автор

 

Касьяненко Анна
+380980028191
+380443843405
anna@amoretravel.com.ua

www.megastock.ru

Регистрация

Поняття міжнародна організація. Історія виникнення міжнародних організацій.

Поняття організація включає декілька значень:

  • внутрішня узгодженість, взаємодія автономних частин цілого обумовленого його структурою
  • сукупність процесів чи дій, які ведуть до утворення взаємодії між частинами цілого
  • об'єднання людей, що реалізують програму або ціль та дують на основі певних правил та процедур.

Міжнародна організація - міждержавна або суспільна організація, утворена на основі договору, статуту, конвенції, інших документів програмного або нормативного характеру для досягнення визначених цілей.

В основі виникнення лежало посилення ролі міжнародних організацій і посилення ролі дипломатії.

Формула виникнення міжнародних організацій

Переговори - конференції - організації

До І Світової війни було запроваджено біля 400 проектів організації миру та безпеки, але вони не відвели її початок. Самою першою міжнародною організацією вважається "Комісія по правах навігації на р. Рейн" (1931р.).

У 1939 році в Констнтинополі була заснована Вища Рада охорони здоровя, базовими документами стала прийнята в 1851 році поразька санітарна конвенція.

У 1851 році Паризька санітарна конвенція

У 1840 році було створено міжнародну організацію обєднння на основі всесвітньої конвенцію проти рабства. А в 1863 році одна з перших неурядових міжнародних організацій "Міжнародний Комітет Червоного Хреста"

У 19 ст. вижливою формою багатовічного міжнародного спілкування стають міжнародні адміністративні союзи, які зявляються в областях і тісно повязані з розвитком економічних та науково-технічних відносин.

У 1865 році створено "Міжнародний телеграфний союз".

У 1874 році перейменовану у "Всесвітній поштовий союз".

У середині 19 ст. і до початку війни виникла значна кількість міжнародних організацій (близько 212) - неурядових, міжурядових - 20. Офіційну реєстрацію міжнародних організацій веде "Союз міжнародних асоціацій", який заснований в Брюсселі у 1909 році, котрий ставить за ціль координацію діяльності міжнародних організацій та збір інформаціїї по загальних питаннях їх діяльності.

Три генерації міжнародних організацій:

  • Організації, які з'явились у 19 столітті (адміністративні союзи)
  • Організації, які пов'язані з першою реально спробою політичного співробітництва на універсальному рівні після І Світової Війни (Ліга Націй)
  • Організації, які виникли після ІІ Світової війни (ООН, НАТО, міжнародний валютний фонд)

До 1998 року в Європейському Союзі, який включав 15 найбільш розвинених країн регіону були практично усунені бар'єри для вільного оббігу товарів, послуг, капіталів. Почався процес переходу на єдину валют - євро.

Фактори, що впливають на характер міжнародної системи:

1. Динаміка світової економіки

2. Нестабільність та труднощі всередині держав і у відносинах між ними

3. Швидкий розвиток транснаціональних зв'язків, який стимулює утворення нових форм колективного прийняття рішень при участі держав, міжурядових організацій і міжнародних груп впливу.

4. Рух міжнародного тероризму

5. Потенційно несприятливі відносини між світовими ресурсами та населенням світу

6. Загроза зовнішньому середовищу

7. Легкість та швидкість розповсюдження технологій та зброї масового  знищення.

Організація Велика вісімка

(США, Німеччина, Франція, Великобританія, Японія, Італія, Канада, Росія)

Головна увага приділяється визначенню таких питань:

  • забезпечення економічного розвитку
  • згладжування несбалансованості зовнішньоекономічних звязків, інфляції, безробіття
  • обговорюються військовостратегічні та зовнішньополітичні питання

Наради Великої вісімки неоформлені як міжнародна організація. Зустрічі проводяться на різних рівнях, приділяється увага обговоренню таких проблем: енергетична політика, охорона навколишнього середовища, торгівля наркотиками, зброєю.

Існує дві системи міжнародних організацій:

1. Універсальна система ООН в якій беруть участь всі держави на рівних правах

2. Система має більш обмежене членство та обєднує індустріально-розвинені країни з принципами ринкової економіки та політичної демократії (НАТО, ЄС)

Обидві системи міжнародних організацій мають загальних членів. Розмаїття великої кількості міжнародних організацій породжує і труднощі. Інколи функціонування інертність тієї чи іншої організації веде до затягування рішення, а принцип консенсусу  являється не ефективним при прийнятті складних політичних рішень. Досить часто рішення залишаються нереалізованими, а багаточисельні міжнародні організації являються безпомічними перед новими конфліктами та проблемами.

 

Оценить!
0 голос
Избранное:
0

Listings details

Рекламные ссылки

Аморе Тревел (Отпуск)

Аморе Тревел Тур Правда

 

 

ONLINE

тел. : (044) 384 34 05

моб.: (098) 002 81 91

e-mail.: w.ukrtrading@yandex.ru

График работы:

Пн.-Сб. с 8:00 до 19:00