Автор

 

Касьяненко Анна
+380980028191
+380443843405
anna@amoretravel.com.ua

www.megastock.ru

Регистрация

Схеми і правила розсадки на дипломатичних прийняттях Рекомендуем

Схеми і правила розсадки на дипломатичних прийняттях.

Важливим елементом підготовки та проведення дипломатичних при­йомів типу сніданок, обід, вечеря є визначення порядку розсадки запро­шених. Попередній план розсадки гостей за столом необхідно скласти ще до розсилки запрошень. Гостей слід підбирати таким чином, щоб, по-перше, між ними не могли виникнути конфлікти чи то на політичному, чи на особистому або соціальному ґрунті. По-друге, гостям слід віддавати шану, яка відповідає їх рангу, щоб ніхто не залишився ображеним за не­достатньо виявлену гостинність.

Основне правило розсадки виходить із суворого дотримання стар­шинства згідно зі службовим та суспільно-політичним становищем гостей при визначенні їх місця за столом. Оскільки місця за столом поділяються на більш і менш почесні, то гостям, які мають вище старшинство, необ­хідно надавати більш почесні місця. Порушення цього правила може бути розцінене як навмисне нанесення образи престижу гостя та пре­стижу держави, яку він представляє.

При складанні плану розсадки спочатку обирається почесне місце, яким вважається місце напроти вхідних дверей. Якщо двері розміщені збоку, почесне місце знаходиться напроти вікон, які виходять на вулицю. У ресторані почесного гостя садять обличчям до зали й оркестру. Най-почесніше місце для гостя - праворуч від господині (на прийомі з участю дружин) та праворуч від господаря (на офіційному прийомі). Хоча в цьо­му правилі є й винятки, наприклад, у Швеції почесного гостя садять ліво­руч від господині, почесну гостю - праворуч від господаря. Далі за поче­сністю йдуть місця ліворуч від господині та ліворуч від господаря. У міру віддалення від господині та господаря місця стають менш почесними. На офіційному прийомі, де присутні лише офіційні особи, головному гостю може бути запропоноване місце за столом напроти господаря.

Суверен або спадкоємний принц, запрошений у дипломатичну рези­денцію, розглядається з точки зору протоколу так, якби він знаходився у себе вдома. Він займає місце на чолі столу, і передбачається, що він зустрічає гостей. У такому випадку розсадка за столом складається ра­зом з місцевою протокольною службою.


Якщо глава держави присутній на прийомі, який дається іноземним послом у своїй резиденції, план розсадки за столом готується місцевою протокольною службою. Основні принципи такої розсадки наступні: якщо глава держави присутній без дружини, він займає місце напроти посла і дружина посла сидить справа від нього. Якщо глава держави присутній на прийомі з дружиною, він обіймає місце напроти посла. Його дружина сідає справа від посла, а дружина посла - справа від глави держави. У всіх випадках, якщо глава держави - суверен, посол поступається йому своїм місцем і сідає справа від нього.

На прийомах, у яких беруть участь чоловіки й жінки, треба уникати розміщення жінки біля жінки, краще чергування: жінка - чоловік. Поруч або через стіл напроти один одного не садять подружжя. Жінку не садять у кінці столу (з краю повинен сидіти чоловік). Поруч не садять іноземців з однієї країни. При розсадці на прийомі з нагоди візиту закордонної деле­гації необхідно враховувати знання іноземної мови особами, які сидіти­муть поряд із гостями. Перекладачі зазвичай також сидять за столом, але можуть знаходитися й позаду крісел господаря й головного гостя.

Якщо на прийомі присутні лише дипломати, то розсадка не створює проблем для його організаторів, оскільки індивідуальне старшинство серед дипломатів визначити неважко. Орієнтиром у цьому питанні є ди­пломатичні ранги. Старшинство дипломатів одного рангу визначається часом перебування в країні. Складніше визначити старшинство серед політичних і громадських діячів, представників ділових кіл, преси, які бе­руть участь у змішаних прийняттях, оскільки може виникнути протиріччя між визначенням старшинства за правом (ранг, посада) і старшинством з міркувань ввічливості. При визначенні порядку розсадки за столом вра­ховується старшинство осіб, які займають офіційні посади, старшинство з міркувань ввічливості осіб, які мають великий вплив на суспільне жит­тя, займають високе становище в суспільстві. Перевага надається дер­жавним діячам вищого рангу, вищим дипломатичним чинам та працівни­кам МЗС, у той час як серед інших запрошених перевага надається ста­ршим за соціальним статусом та віком. Якщо виникають сумніви з роз-садкою, можна проконсультуватися з місцевим протокольним відділом.

Якщо характер зустрічі виключає можливість надати почесне місце з міркувань ввічливості, краще утриматися від запрошення таких осіб. Мо­жна розмістити гостей за двома або більше столами, створивши додат­кову кількість почесних місць. Сучасна протокольна практика свідчить, що дедалі частіше на прийняттях з великою кількістю запрошених, серед яких багато високоповажних осіб, перевага надається розміщенню за кількома круглими або овальними столами на 6 або більше персон, чим полегшується визначення порядку розсадки запрошених.


У деяких країнах (Німеччина, Франція) дотримуються правила "інозе­много дома", згідно з яким у домі іноземного дипломата спікер парламе­нту, міністр закордонних справ країни перебування мають перевагу у старшинстві перед іноземними послами, посланниками, міністрами. У домі прем'єр-міністра, міністра закордонних справ країни перебування іноземні посли займають більш почесні місця, ніж глави парламенту, а іноземні посланники - ніж члени уряду.

При визначенні порядку розсадки за столом перевага надається іно­земним гостям: рівні за рангом іноземні гості займають більш почесне місце, ніж співвітчизники організатора прийому. Особи, які працюють за кордоном, мають вище старшинство від своїх співвітчизників, які мають такий самий ранг і проживають у своїй країні. Глави дипломатичних представництв у ранзі послів і посланників у країнах акредитації мають старшинство вище, ніж глави дипломатичних представництв, акредито­ваних в інших країнах. Офіційні особи, які мають ранг або почесний ти­тул, але вже не виконують функції, що відповідають їх рангу, поступа­ються старшинством гостям того ж рангу, які активно працюють.

Слід пам'ятати і про те, що дружині привласнюється старшинство чо­ловіка. Удови зберігають старшинство чоловіка. Заміжні жінки мають


статус вищий, ніж незаміжні та розлучені. Усі жінки за віковим старшинс­твом вищі за молодих дівчат.

Чоловік жінки, яка є офіційною особою, займає місце відповідно до рангу жінки, якщо його титул, почесне звання тощо не дають йому право на більш почесне місце. Водночас, прийнято надавати чоловіку жінки -посла місце за столом після дипломата, який виконує обов'язки тимча­сового повіреного в справах у випадках її відсутності.

За певних обставин може не бути можливості надати почесному гос­тю місце, належне йому за протоколом. Господар повинен вибачитися одразу ж після його приходу й пояснити причину порушення протоколь­них вимог. Якщо це подружжя, господар повинен забезпечити відповід­ним місцем хоча б дружину, вибачившись перед чоловіком.

У дипломатичному протоколі склалася практика позначення місць за столом кувертними (столовими) картками, якщо запрошено 8 або біль­ше гостей. Кувертні картки являють собою невеликі білі прямокутники із цупкого паперу (розміром з візитівку) з написаними від руки або надруко­ваними іменами та прізвищами учасників прийому. Якщо запрошений -висока посадова особа, на картці зазначається лише його посада. Існує практика зазначення на кувертних картках почесних титулів запрошеної особи, наприклад, "Й. В. пан міністр закордонних справ (назва країни)". На кувертних картках може розміщуватись елемент державної символіки.

У аванзалі, де збираються гості й подається аперитив, на невеличко­му столику виставляється план розсадки. Відповідно до плану кожне місце за столом позначається кувертною карткою. Запрошені на прийом гості знайомляться з планом, знаходять свої місця, уточнюють прізвища сусідів по столу тощо.

Оценить!
★★★★★
1 голос
Избранное:
0

Listings details

Рекламные ссылки

Аморе Тревел (Отпуск)

Аморе Тревел Тур Правда

 

 

ONLINE

тел. : (044) 384 34 05

моб.: (098) 002 81 91

e-mail.: w.ukrtrading@yandex.ru

График работы:

Пн.-Сб. с 8:00 до 19:00