Материалы

"Я стверджую, що якби у будь-яке місто прибули оратор і лікар і якби у Народному зібранні чи у будь-якому іншому зібранні завязалася суперечка кого з двох обрати лікарем, то на лікаря ніхто і не дивитись не схотів би, а обрали б того, хто володіє словом, ...
Подробней...

Категория:Риторика

Зовнішня політика козацької держави : Богдана Хмельницького Зовнішня політика України періоду козацької держави Наступний крок у розвитку політичної демократії повязан з появою Козацької держави Це спричинило значні зміни у геополітичній обстановці у р ...
Подробней...

Зовнішня політика київських князів Київської Русі Виникнення і розвиток зовнішньополітичних традицій на українських землях Зовнішня політика Ярослава Мудрого Дипломатичні традиції на українських землях сягають глибини віків. Вони поязані із становлення ...
Подробней...

Зинаида Николаевна Гиппиус

Поэт, прозаик, критик. Получила лишь домашнее образование, но врожденное тяготение к интеллектуальным занятиям и литературе проявились в детстве. Летом 1898 г. З.Н. Гиппиус вышла замуж за Мережевского и уехала в Петербурга, где первые десять лет - декаде ...
Подробней...

Звукові зміни поділяються на фонетичні і не фонетичні. Фонетичні пов'язані з діями властивими певній мові фонетичних норм. Не фонетичні зміни звуків не залежать від фонетичних причин. Фонетичні зміни поділяються на зумовлені і не зумовлені. Зумовлені від ...
Подробней...

Категория:Мовознавство

Звук і фонема різняться такими ознаками: звук - це звукове утворення, а фонема тільки його частина фонема є мовним знаком, а звук мовленнєвим звук величина конкретна, а фонема абстрактна фонема - величина соціальна, а звук індивідуальна звук - це в ...
Подробней...

Категория:Мовознавство

1. Закон тотожності - закон спільності, ідентичності думок в процесі їх висловлювання. Помилка №1: Підміна тези   Теза: Культурологам необхідна підвищити зарплату Деякі перекладачі працюють несумлінно Тим хто працює несумлінно потрібно зменшувати зар ...
Подробней...

Категория:Риторика

1. Закон тотожності - закон спільності, ідентичності думок в процесі їх висловлювання. Помилка №1: Підміна тези   Теза: Культурологам необхідна підвищити зарплату Деякі перекладачі працюють несумлінно Тим хто працює несумлінно потрібно зменшувати зар ...
Подробней...

Категория:Риторика

Літописна традиція наводить легенду про заснування Києва трьома братами - Києм, Щеком та Хоривом - і їх сестрою Либіддю, які збудували перше городище на старокиївській горі. У цій легенді є зерно правди. В останні роки дослідники дійшли висновку, що Кий б ...
Подробней...

Категория:Історія України

Термін "козак" - не суто український, а тюркського походження і вперше зустрічається у початковій монгольській хроніці 1240 року. у значенні вільної незалежної людини. В літературі зустрічаються і інші версії. "Козак" -воїн, конвоїр. Др. пол. ХV століття ...
Подробней...

Категория:Історія України

ул. Музыкальная, 2а, Запорожье, Украниа

www.zgoukk.zp.ua

ЗГОУКК сегодня — это: Одно из самых крупных государственных учебных заведений по подготовке водителей в системе Министерства транспорта и связи Украины Более 65 лет опыта стабильной работы Все виды подготовки, переподготовки и повышения квалифик ...
Подробней...

Телефон(0612) 95-14-65

Киев, Украина

Заказы на курсовые, дипломные, рефераты. Тел.моб. 067-442-38 79. Международная экономика, международное право, маркетинг, менеджмент, право, туризм и др. Индивидуальный подход к каждой работе. Сопровождение. Доступно. Качественное выполнение. Без вых. ...
Подробней...

Телефон0674423879
E-mail

Основними категоріями, які характеризують ринок праці, є зайнятість і безробіття. Саме тому вивчення ринку праці почнемо з визначення цих категорій, але передусім розглянемо складові елементи населення країни, яке слугує джерелом основного фактора вироб ...
Подробней...

Категория:Макроекономіка

Займеник - це самостійна частина мови, яка не називає предмети, їхні ознаки і кількість, а лише вказує на них. Наприклад: "Поезія - це, як правило, нуртування душі, кипіння пристрастей, гра почуттів..." Розряди займеників Особові ( я , ти, ми, ви) займе ...
Подробней...

Це міжнародна хартія з охорони і реставрації нерухомих пам’яток і визначних місць. Повинна постійно здійснюватись і підтримуватись охорона пам’яток, утилітарне використання пам’ятки, тобто без зміни архітектурної та декоративної струк ...
Подробней...

Категория:Музеєзнавство

 

ONLINE

тел. : +7 (966) 304-73-59

моб.: (096) 863 70 53

e-mail.: w.ani4ka@mail.ru

График работы:

Пн.-Сб. с 8:00 до 19:00

 

Story Saver Download Instagram video